ATS 10 komplett system27 000 kr

21 000 kr

Komplett system med laddväska sändare och mottagare. 

Mottagarna i systemet kan bara ta i mot signal från en sändare åt gången.

Om man använder flera sändare i närheten av varandra behöver kanalerna ställas minst 4 steg ifrån varandra för att undvika störningar. Detta innebär att man i ATS 42 systemet kan ha max 4st sändare, dvs man kan ha upp till 4 tolkar igång samtidigt beroende hur man konfigurerar systemet.


Flera populära produkter

ATS 42 Komplett system

18 500 kr
Läs mer