REKLAMATION

Önskar du reklamera en vara?

För att vi ska godkänna din reklamation på den vara du beställt krävs följande.
Du måste lämna ett meddelande om felet inom skälig tid efter det att du har upptäckt det. Audiodelight Sweden KB rekommenderar att kunden att omedelbart vid mottagandet av varan undersöka den och se om de finns några fel på den.