DYNAMISKA MIKROFONER FÖR INSTRUMENT

Dynamiska mickar för uppmickning av instrument på scenen.